Źródła wody w studni głębinowej

Podczas planowania budowy własnego ujęcia wody, bardzo często zadawanym pytaniem, jest czy woda jest wszędzie oraz skąd tak naprawdę bierze się woda w studni głębinowej?

Aby można było precyzyjnie odpowiedzieć na te pytania, należy wpierw wyjaśnić i zilustrować pochodzenie wód podziemnych.

Modelowy przykład, to wody pochodzące z opadów atmosferycznych i wsiąkające w ziemię, czyli wody infiltracyjne.

Woda opadowa, przesiąka przez warstwy przepuszczalne i zatrzymuje się na spągu warstwy o niskiej przepuszczalności lub nieprzepuszczalnej. Zaczyna się gromadzić, wypełniając puste przestrzenie (pory i szczeliny) w skale przepuszczalnej. Strefa, w której wszystkie szczeliny i pory są wypełnione, to strefa nasycenia wodą.

Obecność i charakter wód podziemnych w dużym stopniu zależy od własności hydrogeologicznych skał.

Ze względu na rodzaj skał, w których występują rozróżnia się:

Wody szczelinowe

Wody szczelinowe to wody które wypełniają spękania w skałach litych  o różnej genezie, kształcie, wielkości i układzie.

Ilość wód szczelinowych jest uzależniona od gęstości szczelin. Ruch wody w szczelinach odbywa się w zmiennym kierunku i z różną prędkością, w pionie i w poziomie. Jest podporządkowany tektonice i ciśnieniu hydrostatycznemu.

Wody krasowe

Wody krasowe

Z kolei wody krasowe wypełniają próżnie w skałach, powstałe w wyniku procesów krasowych. Wypełniają też kanały i kawerny. Od wód szczelinowych różnią się wielkością próżni, w których występują. Są zasilane bezpośrednio lub pośrednio przez opady atmosferyczne lub wody powierzchniowe.

Wody warstwowe

Wody warstwowe - diagram

Innym rodzajem wód które moga być źródłem wody w naszej studni są tak zwane wody warstwowe. Charakteryzują się one tym,że wypełniają pory skalne, tworząc warstwy wodonośne.  Wyróżniamy dwie podkategorie wód warstwowych:  naporowe lub swobodne.

Wody uskokowe

Wody uskokowe - wyjaśnienie

Jesczze innym rodzajem wód głębinowych sa wody uskokowe, które powstają wzdłuż uskoku przecinającego warstwy nieprzepuszczalne.

W jaki sposób wskazać najlepsze miejsce na odwiert pod studnię?

Gdy poznaliśmy już różne rodzaje wód głębinowych warto zadać sobie pytanie: Czy przed przystąpieniem, do procesu wiertniczego,  możliwa jest lokalizacja optymalnego miejsca wystąpienia wody?

Najlepszym sposobem wskazania miejsca, pod wykonanie odwiertu, jest lokalizacja, poprzez wynik-wizualizacje rozkroju geologicznego działki. Takowy obraz,  można uzyskać,  przeprowadzając badanie, metodą tomografii elektrooporowej ERT.

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.