Rodzaje studni głębinowych

Ze względu na rozmiar pionowy wyróżnia się umownie studnie:

  -  płytkie (do 25-30 m)
  -  głębokie

Ze względu na średnicę:

   - małośrednicowe (umownie do 0,5 m)
   - wielkośrednicowe

Ze względu na sposób wykonania wyróżnia się studnie:

  -  kopane (szybowe)
  -  wiercone (głębinowe)
  -  wbijane, wkręcane (np. tzw. studnie abisyńskie – wykonane przeważnie ręcznie przez wbicie lub wkręcenie rury o niewielkiej średnicy i głębokości, zaopatrzonej w dolnej części w świder i filtr, a także pompę tłoczącą)

Ze względu na konstrukcję wyróżnia się studnie:

   - obudowane
   - nieobudowane

Ze względu na obecność filtra wyróżnia się studnie:

   - filtrowe
   - bezfiltrowe

Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się studnie:

   - eksploatacyjne (pobór wody do celów pitnych i gospodarczych)
   - inżynierskie (w tym: fundamentowe, odwodnieniowe i in.)
   - obserwacyjne (badawcze)

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.