Studnia głębinowa - planowanie inwestycji

Jak przygotować się do wykonania studni głębinowej?

W przekroju kilkunastu ostatnich lat, można zaobserwować, stopniowe zmniejszanie się ilości wód, które występują płytko pod powierzchnią ziemi. Spowodowane jest to zarówno, procesem ostatnich zmian klimatycznych, jak również zwiększonym zapotrzebowaniem gospodarstw domowych, na wodę, która jest potrzebna, w codziennej egzystencji.

Najlepszym sposobem, na zabezpieczenie własnych potrzeb, związanych z posiadaniem bieżącej wody, jest wykonanie własnej studni głębinowej.

Zaobserwować również można, zwiększoną liczbę wykonanych ujęć studziennych, dla gospodarstw domowych gdzie istnieje możliwość, lub gdzie jest stałe podłączenie, do wodociągów komunalnych. Podstawą takiej sytuacji jest koszt jaki trzeba ponieść za każdy metr sześcienny dostarczonej wody.

Dane statystyczne wskazują, że każdy domownik zużywa około 100 litrów wody na dobę. W przeliczeniu na 4 osobową rodzinę, daje to w miesięcznym rozrachunku około 12 000 litrów zużytej wody.

Przyjmując minimalny koszt, w wysokości około pięciu złotych, za metr sześcienny, dostarczonej wody wodociągowej - w miesięcznym rozrachunku obciąży to budżet domowy o około 60zł. Odwołując się do skali rocznej, generuje to kwotę około 720zł, która to niestety, przeważnie jest znacznie wyższa…

Budując swoją studnie mamy nieograniczony dostęp do zasobów wodnych, znajdujących się w przekroju geologicznym, na obszarze naszej działki, oczywiście w zakresie prawa, jakie reguluje Prawo Wodne.

 

Planując inwestycje związaną z budową studni głębinowej należy wziąć pod uwagę następujące sprawy:

1. Wybór rodzaju studni

2. Wybór lokalizacji studni - aby zapewnić zgodność z przepisami oraz możliwość podłączenia do budynków które mają być zaopatrywane w wodę.

3. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń lub dokonanie zgłoszeń we właściwej instytucji

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.