Lokalizacja studni

Miejsce na  studnię zależy od dostępności warstwy wodonośnej i głębokości lustra wody, musi ponadto uwzględniać odległość od źródeł zanieczyszczeń. Wybór miejsca na ujęcie wody ma ogromne znaczenie przy późniejszym zagospodarowywaniu działki i decyduje o późniejszej lokalizacji zbiornika na ścieki, drenażu przydomowej oczyszczalni, śmietnika lub kompostownika.

 

Ponadto powinno się uwzględniać koszty związane z podłączeniem studni do instalacji wodnej budynku (im dalej tym koszty wyższe). Studnie na potrzeby własne gospodarstwa domowego nie wymagają zezwoleń (pozwolenia wodnoprawnego, o ile nie przekraczają 30 m. i pobór wody nie jest większy niż 5 m3 na dobę lub 0,5 m3 na godzinę).

 

Lokalizacja studni głębinowej

509 760 222

502 306 676

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2019 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.