Studnie - definicja i rodzaje

Czym jest studnia wedle prawa i sztuki budowlanej ?

Ze względu na sposób wykonania wyróżniamy studnie kopane (szybowe), wiercone (głębinowe),  wbijane, wkręcane (np. tzw. studnie abisyńskie – wykonane przeważnie ręcznie przez wbicie lub wkręcenie rury o niewielkiej średnicy i głębokości, zaopatrzonej w dolnej części w świder i filtr, a także pompę tłoczącą)

Jeżeli potrzebują Państwo ujęcia wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych, rozwiązanie w postaci studni głębinowej wydaje się być idealne.


Studnie głębinowe to doskonały sposób na pozyskanie czystej wody dla potrzeb gospodarstwa domowego i budynków gospodarczych.

Ofertujemy:

Odwierty pod studnie głębinowe

Studnia głębinowa - jak zaczać ?

  • Wykonanie odwiertu pod studnie głębinową  - zwane też drążeniem studni głębinowej nie jest zadaniem łatwym i na pewno nie może zostać wykonane sposobem gospodarczym – tzn samodzielnie przez inwestora

  • Wiercenie studni wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i doświadczenia w tym zakresie.

  • Kadra naszej firmy posiada niezbędne, określone prawem polskim uprawnienia, które umożliwiają wykonywanie odwiertów pod studnie głębinowe
  • Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na naszej stronie - które pozwolą sprawnie wykonać studnie głębinową - w szczególności wydrążyć ją - w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na temat procesu wiercenia studnii głębinowych znajdą Państwo tutaj

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.