Technologie wykonania

Proces wiertniczy (zwany potocznie drążeniem studni)  wykonujemy technologią prawego obiegu płuczki wiertniczej, lub przy zastosowaniu technologii dolnego młotka, oraz kompresora. Po wykonaniu odwieru do wymaganej głębokości i wykonaniu czynnośi pomiarowo-badawczych, zapuszczena jest kolumna filtrowo-rurowa o średnicy 160 mm. Przy budowie studni głębinowej wykorzystujemy kolumny rurowe, czołowych polskich producentów, z pełnym atestem wodnym. Kolumna pierścieniowa wokół rur opsypywana jest żwirkiem o odpowiednim granulacie, do wymaganej głębokości. Następnie wykonany jest cementowy pieścień uszczelnienia. Zapobiega on dostawaniu się zanieczyszczeń gruntowych i wód warstw przygruntowych do wnętrza kolumny pierścieniowej studni. Tak wykonana studnia zapewnia, wymaganą wydajność oraz jakość wody, która będzie podlegać eksploatacji.

 

Technologia wiercenia młotkiem dolnym (DTH)


Jest to wysoce wydajny rodzaj wiercenia udarowego, polegający na drążeniu otworu przez słupki węglikowe koronki wiertniczej zainstalowanej na młotku dolnym. W skład całego zestawu wiertniczego wchodzi: wiertnica + młotek dolny + żerdzie wiertnicze + kompresor.

 

Młotek dolny - wykonanie studni głębinowych

 

Młotek poprzez żerdzie wiertnicze połączony jest z wiertnicą, która wprowadza go w ruch okrętny. Aby włączyć mechanizm udarowy młotka dolnego(a tym samym włączyć proces wiertniczy), potrzebne jest dostarczenie mu dostatecznej ilości sprężonego powietrza wytworzonego przez kompresor.

 

Sprężarka Ingersoll Rand 14/115 - do wykonywania odwiertów pod studnie głębinowe

 

Podstawowe parametry sprężonego powietrza, czyli ciśnienie i wydajność muszą być odpowiednio dobrane do danej aplikacji oraz urządzeń wiertniczych i narzędzi, jakimi dysponujemy. Jednak we wszystkich aplikacjach zasada jest ta sama: im wyższe ciśnienie sprężanego powietrza, tym szybszy postęp wiercenia (większa częstotliwość udaru dolnego młota).
W swoim parku maszyn posiadamy 4 wiertnice URB oraz 2 sprężarki Ingersoll Rand a także lekką minikoparkę JCB 8015 do wykonywania niwelacji geodezyjnych oraz wykopów przyłączeniowych.

 

Koparka JCB 8015
 

509 760 222

502 306 676

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2019 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.