Prawo górnicze i geologiczne

Ustawa ” Prawo geologiczne i górnicze „ weszła w życie 01.01.2012 i zastąpiła ustawę z roku 1994.


Prawo to wymaga aby wszelkie prace związane z wykonywaniem prac geologicznych pod powierzchnią terenu były wykonywane na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Wyjątkiem są odwierty do 30 m, których celem jest wykorzystanie ciepła ziemi. Do nich prawo geologiczne i górnicze nie ma zastosowania. Jeżeli odwierty za ciepłem ziemi są głębsze niż 30 m to zachodzi konieczność opracowania projektu robót geologicznych, który nie wymaga zatwierdzenia tylko zgłoszenia do organów administracji geologicznej, w tym wypadku do starosty. Gdy do 30 dni starosta nie wniesie sprzeciwu można wiercić. W przypadku gdy wiercenie odbywa się na terenie górniczym lub gdy planowana głębokość odwiertu przekracza 100 m dodatkowo maja zastosowanie przepisy o ruchu zakładu górniczego i ratownictwie górniczym. Jeżeli prce są prowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych to co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do prac należy o tym fakcie powiadomić administracje geologiczną, wójta (prezydenta, burmistrza) i Okręgowy Urząd Górniczy jeżeli mają zastosowanie przepisy o ruchu zakładu górniczego.

 

Po wykonaniu studni, gdy jest to szczególne korzystanie z wód należy opracować dokumentacje hydrogeologiczną i przedłożyć ją do zatwierdzenia. Również po wykonaniu odwiertów za ciepłem ziemi jeżeli były one wykonywane na podstawie projektu robót geologicznych wykonuje się dokumentacje, jednak nie wymaga ona zatwierdzenia, a jedynie przedłożenia administracji geologicznej.

 

Zarówno projekt robót geologicznych jak i dokumentacje hydrogeologiczną opracowuje uprawniony geolog. Wykonywanie, kierowanie i nadzór nad robotami geologicznymi musi zostać powierzone osobie mającej określone kwalifikacje i uprawnienia.

 

Wg interpretacji Głównego Geologa Kraju z dnia 20-03-2012r jeżeli studnia głębinowa jest wykonywana bez konieczności posiadania dokumentacji hydrogeologicznej np. dla celów zwykłego korzystania z wód to nie mają zastosowania przepisy prawa górniczego i geologicznego.

 

Wykonanie studni głębinowych dla celów zwykłego korzystania z wód jak i wykonanie otworów, których przeznaczeniem jest wykorzystanie ciepła ziemi o głębokości do 30 m nie wymaga opracowania projektu robót geologicznych i dokumentacji geologicznej. W pozostałych przypadkach takie dokumenty należy opracować, co nasza firma również oferuje.

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2022 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.