Decyzje środowiskowe dotyczące pozyskiwania wody

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 09.10.2010 niektóre przedsięwzięcia wymagają wydania tzw. decyzji środowiskowej. W przypadku pozyskania wody i ogólnie otworów wiertniczych są to:

 

1.  Wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m.

2.  Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.

3.  Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, inne niż wymienione w puncie 2 jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.


Wykonanie studni dla zwykłego korzystania z wód lub odwiertów pod pompy ciepła dla inwestycji małych nie wymaga wydania decyzji środowiskowej.

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2022 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.