Technologie wykonania pomp ciepła

Kolektor poziomy

 

Montaż kolektora poziomego to zakopanie w ziemi polietylenowych rur na głębokości niższej od poziomu przemarzania gruntu. Głębokość zależy od danego regionu kraju i wynosi od półtora do dwóch metrów. Najczęściej stosowane są wiązki rury o średnicy trzy czwartek lub jednego cala. Nitki kolektora poziomego znajdują się w odległości 0.5 – 0.9 metra od siebie.

 

Zmodyfikowaną wersją kolektora poziomego prostego jest kolektor spiralny. Montaż tego rodzaju modyfikacji ma na celu znaczne zwiększenie powierzchni wymiany ciepła między kolektorem a ziemią.

 

Trzeba dodać, że kolektor pobiera ciepło z ziemi za pomocą rurek, dlatego też samo powiększenie ilości rurek bez zwiększenia powierzchni kolektora, nie powoduje wzrostu ciepła odciąganego przy pomocy nitek kolektora podczas okresu grzewczego.

 

Najbardziej odpowiednim miejscem w którym może zostać umieszczony kolektor poziomy jest żwir, piasek wodonośny i mocno wilogtna glina.

 

Kolektor pionowy

 

Montaż kolektora pionowego wymaga wywiercenia otworów w ziemi i zainstalowaniu w nich nitek kolektora. Rury w otworach wiertniczych są połączone. Zależnie od uwarunkowań glebowych długość kolektora może się wahać w przedziale 16 – 30 metrów na 1 kW mocy grzewczej pompy ciepła.

 

Jest możliwość modyfikacji kolektora pionowego, w której używa się dwóch równoległych spętych nitek kolektora, w wyniku czego w wykonanym otworze są cztery rury kolektora. Ten wariant stosowany jest przy instalacji niemieckich pomp ciepła, przy szwedzkich pompach nie jest często spotykane to zalecenie.

 

Czas montażu instalacji 10 kW zależy od warunków glebowych oraz umowy z inwestorem. Powszechna instalacja to dwa odwierty geotermalne o głębokości do 100 metrów.

 

Źródło woda-woda

 

Kiedy stosuje się system ogrzewania opartego na pompie typu woda-woda, wprowadzenie małych dostosowań umożliwia wykorzystać system do pasywnego chłodzenia. Pozwala na to relatywnie niska temperatura wód gruntowych. Pompa ciepła jest podczas chłodzenia wyłączona, więc podczas schładzania użytkowanie energii elektrycznej jest bardzo niewielkie, co znacznie obniża wysokość opłat za energię elektryczną w zestawieniu z powszechnie stosowanymi systemami klimatyzacji.

 

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.