Lokalizacja studni - jak prawidłowo wybrać miejsce pod odwiert?

Lokalizacje najlepszego miejsca pod wykonanie odwiertu, opieramy przede wszystkim, na wykonaniu szeregu, bezinwazyjnych badań geofizyczny zwanych - tomografią elektrooporową ERT, podpartych również o techniki radiestezji.

Co to jest tomografia elektroporowa?

Metoda elektrooporowa wykorzystuje zróżnicowanie właściwości elektrycznych ośrodka. Stanowi ona połączenie profilowania elektrooporowego, biorąc pod uwagę pomiary prowadzone wzdłuż profilu, oraz sondowania geoelektrycznego, z powodu wzrastającego zasięgu głębokościowego w trakcie badań.

Seria pomiarowa wykonywana jest na podstawie automatycznego doboru kombinacji dwóch par elektrod, spośród wszystkich podłączonych w równych odstępach, do kabla, wzdłuż profilu, zgodnie z zadanym typem układu Schlumbergera, Wennera lub innych.

 

 

Przed wykonaniem pomiarów wprowadzone są dane, dotyczące długości mierzonego odcinka, rozstawu, geometrii , oraz sprawdzany jest kontakt elektrod z podłożem. W sposób bieżący sprawdzana jest kontrola jakości pomiarów i analiza błędów.

Długość odcinka pomiarowego, ma bezpośredni wpływ na głębokość mierzonego wycinka geologicznego. Średnia głębokość wykonanego pomiaru wynosi około ¼ odległości, skrajnych elektrod mierzonego odcinka (czyli czym „dłuższy” jest prowadzony profil, tym „głębszy” jest wynik pomiaru.)

Otrzymany wynik badań przesyłany jest do komputerowego programu analizy badań 2D, który generuje jako rezultat - przekrój oporności pozornej mierzonego odcinka.

 

 

Otrzymany wynik badań, daje szczegółową informacje, w których obszarach na przekroju działki, są najlepsze warunki geologiczne dla migracji wody.

Końcowym etapem jest sprawdzenie radiestezyjne miejsca, o najwyższym potencjale, a tym samym doprecyzowanie punktu wykonania odwiertu. W tym przypadku, jest to 44-ty metr badanego obszaru.

Przy wyborze miejsca wykonania, ważnym jest również, uwzględnienie odległości studni, od granic działki, oraz potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

 

Lokalizacja studni głębinowej

 

 

Więcej informacji dotyczącej odległości usytuowania studni, można znaleźć w zakładce Akty prawne/prawo budowlane.

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.