Budowa studni – najczęstsze pytania

Ile kosztuje wykonanie studni głębinowej ?

Generalnie całościowa cena, za wykonanie odwiertu pod studnię głębinową, rozliczana jest wedle stawki - za metr wykonania odwiertu i zależy od głębokości otworu jaki należy wykonać.

Jak głęboko trzeba wiercić aby uzyskać wodę?

Geologicznie województwo podkarpackie jest bardzo zróżnicowane, a warstwy ułożone w sposób fliszowy(jedna na drugiej często w sposób sinusoidalny). Czasami sąsiednie działki bardzo się różnią pod względem geologicznym. Najbardziej precyzyjną metodą określającą głębokość, oraz miejsce zalegania złóż, o najlepszych warunkach hydrogeologicznych jest – tomografia elektrooporowa ERT.

Ile kosztuje wykonanie badań geofizycznych – tomografii elektrooporowej ERT?

Koszt wykonanie samych badań – 1200zł. Jeśli jednak, dochodzi w pakiecie z późniejszym wykonaniem studni, odliczana jest bonifikata 500zł. Reasumując, jeśli klient zamawia wykonanie studni, wraz z badaniami ERT – koszt takich badań wynosi 700zł.

A co jeśli klient, chce studnie bez badań ERT? Gdzie wykonać odwiert?

Wtenczas, studnie lokalizujemy radiestezyjnie. Jest to usługa za którą klient, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów

A co jeśli radiestetów, na działce było kilku i każdy wskazał inne miejsce wykonania?

Najlepiej wykonać tomografie elektrooporową przez miejsca wskazań radiestetów, a wynik badania wskaże, który z Nich był najbliżej prawdy.

 

A czy radiestezja się w ogóle sprawdza w wyznaczaniu miejsca odwiertu pod studnię?

Tak oczywiście, szczególnie w miejscach, gdzie warstwy geologiczne są twarde, a woda płynie pomiędzy pęknięciami skalnymi lub samych porach skał. Jednak badania ERT wskażą, gdzie poziom „spękania” piaskowca czy łupka może być największy, co wiąże się z lepszym i szybszym przepływem wody, a tym samym wyższą wydajnością studni. Gorzej jeśli przekrój geologiczny ma charakter bardziej zbliżony do iłu. Wtenczas woda może się znajdować w jego porach, które to bardzo utrudniają jej migracje. Dlatego właśnie zachęcamy do korzystania z tomografii elektrooporowej ERT. Badania takie, wskażą czy w przekroju geologicznym znajdują się przewarstwienia innego ośrodka geologicznego, w którym migracja wody jest możliwa .

A co jeśli wody nie będzie, jakie poniosę koszty?

Jeśli są zrobione badania ERT, które wskażą na to że jest perspektywa uzyskania wody, a efekt będzie słaby, klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, oprócz tych, które poniósł czyli 700zł za wykonane badanie. Jeśli zaś, wykonany otwór zlokalizowany był, jedynie poprzez wskazanie radiestezyjne – koszt jaki poniesie klient to 100zł/m wykonanego otworu.

Jaka jest cena za metr wykonania studni głębinowej ?

Koszt wykonania wynosi - 270 PLN za metr wykonania studni

W cenie usługi zapewniamy:


- wykonanie otworu do efektu uzyskania wody
- wykonanie pompowania pomiarowego, określającego wydajność źródła wody
- wykonanie zabudowy otworu, poprzez zastosowanie kolumny filtrowo-rurowej PVC , oraz wypełnienie przestrzeni pierścieniowej żwirkiem filtracyjnym i cementację górnego odcinka przestrzeni pierścieniowej studni
- wypłukanie studni, wodą ze środkiem bakteriobójczym, w celu eliminacji bakterii z grupy coli i e.coli
- pompowanie studni, do efektu uzyskania czystej wody


A co z rurami osłonowymi?

Jeżeli istnieje konieczność instalacji rur osłonowych, ze względu ewentualną niską jakość wód, szczególnie w odcinkach warstw czwartorzędowych – koszt pozostawienia w otworze 1mb rury osłonowej, wiąże się z kosztem 150 zł/m. Czyli jeśli w odcinku 0-5m ppt. zainstalowane jest podwójne orurowanie (np. fi 200 oraz fi 125), to koszt metra, o takim profilu zarurowania wyniesie 270zł +150zł = 420zł

Jaka pora roku jest najlepsza do wykonania studni?

Nie ma to większego znaczenia, jeśli pogoda jest sprzyjająca, a temperatura nie jest niższa niż -8 stopni Celcjusza, prace wiertnicze są możliwe do wykonania.

Jeśli chodzi natomiast o poziom nasycenia wodą, strefy przygruntowej, to nie wpłynie ona na wydajność eksploatacyjną studni, gdyż wody z tych warstw zawsze są izolowane, podczas procesu budowy studni.

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.