Planowanie otworów


Przy wyborze, decyzji dotyczącej ilości wykonanych otworów pod pompę ciepła, kluczowe są dwie kwestie:


    • Przygotowanie dokumentacji
    • Rozmieszczenie otworów

Przygotowane dokumentacji

Statystycznie głębokość wykonywanych otworów, z przeznaczeniem pod instalacje sond pompy ciepła, oscyluje w zakresie 60-160m.
Wykonując odwiert o głębokości od 30 do 100 metrów, inwestor musi przygotować i  projekt robót geologicznych i zgłosić go do Starostwa Powiatowego. 

Natomiast jeśli planujemy odwierty powyżej 100 metrów, wówczas należy sporządzić plan ruchu Zakładu Górniczego, który musi być zaakceptowany przez Okręgowy Urząd Górniczy.


Rozmieszczenie otworów

Przy planowaniu otworów dla sond pionowych, musimy oszacować, czy wielkość działki umożliwia nam, takie rozmieszczenie otworów, aby spełnione były warunki dotyczące minimalnej odległości pomiędzy sąsiednimi kolektorami:


    • 6 m, jeśli długość sondy jest mniejsza niż 70 m;
    • 8 m, jeśli sona ma długość między 70 a 100 m;
    • min 8% głębokości odwiertu, jeśli sonda będzie miała długość 100 m.

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.