Planowanie inwestycji w pompę ciepła

Czy inwestycja w pompę ciepła się opłaca?

Źródła ciepła dla budynków mieszklanych mogą być różne: gaz, paliwa stałe, prąd… i pompy ciepła…

Koszt ogrzewania budynku w oparciu o popularne źródła ciepła może znacznie się różnić.

W dzisiejszych czasach, w obliczu rosnących kosztów energii oraz wzrastających obaw związanych z emisją gazów cieplarnianych, poszukiwanie skutecznych i ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania budynków staje się coraz ważniejsze.

W tym kontekście, pompa ciepła - technologia, która przekształca energię z odnawialnych źródeł w ciepło używane do ogrzewania - zdobywa coraz większą popularność jako efektywna alternatywa dla tradycyjnych systemów grzewczych i dlatego na niej skupimy uwagę.

Rozróżniamy trzy rodzaje pomp ciepła:

    • Powietrze – woda (solanka)
    • Powietrze – powietrze (klimatyzator z funkcją ogrzewania)
    • Woda  - woda (solanka - solanka)


Na temat wad, oraz zalet można szeroko się rozwodzić, lecz podstawowymi aspektami są:

    • Cena inwestycji
    • Koszt eksploatacji
    • Trwałość
    • Uciążliwość – np. hałas
    • Bezpieczeństwo

W dalszej części opracowania skupimy się na poszczególnych aspektach:

Cena

Przy zakupie, jest to kwestia która ma największy wpływ na wybór.

Prawdopodobnie najtańszym rozwiązaniem będzie klimatyzator z funkcją ogrzewania, lecz tego typu rozwiązania mają, pewne wady w postaci braku „akumulatora ciepła”, jeśli nie pracuje, zaczyna robić się chłodno. 

Jest to tzw. efekt „otwartego okna”… tzn. jeśli mamy dogrzany budynek i na chwile otworzymy okno, aby wpuścić świeże powietrze, to nie wpływa to znacząco na temperaturę wewnątrz.

Jednak jeśli, budynek nie jest dogrzany, a tylko dogrzewany czasowo, to „otwarcie okna” spowoduje jego całkowite wychłodzenie.
Dlatego warto się skupić, na rozwiązaniach które dostarczają ciepło w sposób bardziej akumulacyjny.


Koszt eksploatacji

Czyli kilka słów o tym, ile kosztuje nas praca urządzenia..

Dla pomp ciepła, podstawowym czynnikiem kosztu eksploatacji, jest temperatura czynnika grzewczego, czyli bezpośrednio solanki lub powietrza, które to są przetworzone i podniesione do temperatury, która pozwoli nam zapewnić zadane ciepło w wewnątrz budynku.

W przypadku pomp powietrze-woda, stała temperaturowa czynnika grzewczego, czyli temperatury powietrza, jest niestety dość zmienna i zależna od pory roku, oraz warunków atmosferycznych.

Przy użyciu pompy ciepła, które wykorzystują odbiór energii, spod wnętrza ziemi, czyli typu woda-woda (solanka-solanka), stała temperaturowa czynnika grzewczego, jest dużo bardziej stabilna i zależna praktycznie od głębokości instalacji, sond kolektora pionowego, oraz budowy geologicznej terenu.

Czynnikiem, który pełni ważną role w dostarczaniu energii cieplnej do sond, jest stopień nawodnienia utworu geologicznego otaczającego  gruntu. Nie jest to czynnik decydujący , ale znacząco podnoszący efektywność pracy sond, gdyż opływająca je woda,  bardzo przyśpiesza odbiór energii cieplnej, otaczającego ośrodka.

Dlatego realizując inwestycje warto jest, zaplanować wiercone otwory w oparciu o tomografię elektrooporową, aby zapewnić maksymalny stopień ich nawodnienia.

Koszt eksploatacji związany jest również z energią elektryczną, która musi być dostarczona do pompy, w celu zasilenia jej podstawowych modułów czyli sprężarki, pomp, oraz komponentów elektronicznych.

Chcąc podnieść efektywność jej pracy, istnieje możliwość, podłączenia pompy z instalacją fotowoltaicznej, zmniejszając tym samym koszty eksploatacji, oraz uniezależniając od zmian cen energii.


Trwałość

Parametr ten jest bezpośrednio związany, z klasą zastosowanej pompy ciepła. Warto zastanowić się, planując inwestycje czy warto, sugerować się tylko jej ceną.

Tanie rozwiązania bowiem, są często dość awaryjne.

Sondy kolektora pionowego, są elementem trwałym wyprodukowanym z surowca, PE100 RC według normy EN12201, objętymi gwarancjami poszczególnych producentów.


Uciążliwość

Głównym czynnikiem, który może wpłynąć negatywnie na prace pompy ciepła, jest poziom generowanego przez nią hałasu.

Dla pompy powietrznej, jest on wyższy w stosunku do pompy gruntowej, gdyż generatorem hałasu jest wentylator jednostki zewnętrznej.

Przy zastosowaniu pompy gruntowej, poziom generowanego przez nią hałasu jest zbliżony do poziomu hałasu generowanego przez lodówkę, a głównym jego źródłem jest sprężarka w jej wnętrzu.

 

Bezpieczeństwo

Podstawowym atutem jest brak komory spalania paliwa, co zapobiega ewentualności wystąpienia zagrożeniem wybuchu, oraz przedostawania się spalin do pomieszczeń wewnątrz budynku.

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.